พังพอน Mongoose

พังพอน 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Herpertes วงศ์ Viverridae ขนหนาสีน้ำตาลหรือเทา หัวแหลม หางยาวเป็นพวง เคลื่อนไหวเร็วมาก กินสัตว์ ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ พังพอนธรรมดา (H.javanicus) ตัวเล็ก สีน้ำตาล และ พังพอนกินปู หรือพังพอนยักษ์ (H.urva) ตัวใหญ่สีเทา มีแต้มขาวที่ด้านข้างลำคอ

ชื่อภาษาอังกฤกของพังพอน คือ Mongeese (ออกเสียงว่า มองกูส หรือ มอนกูส)
ความสามารถพิเศษอันเป็นจุดเด่นที่น่าทึ่ง คือ การล่างูที่มีพิษร้ายแรงเพื่อเป็นอาหาร

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า พังพอนกับงู การเป็นคู่อริระหว่าง พังพอนกับงู นั้น นับว่าเป็นเรื่องเล่าและตำนานที่น่าสนใจและเป็นเรื่องจริงที่ในปัจจุบันในประเทศไทยหาดูสถานการณ์การต่อสู้อันดุเดือดอันเป็นธรรมชาตินี้ได้ยากขึ้น เพราะปัจจุบันจำนวนพังพอนในประเทศลดลง เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งการหักล้างถางป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของพังพอน รวมทั้งค่านิยมในการบริโภคของคนบางกลุ่มที่มุ่งแต่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น ซึ่งผู้อื่นในทีนี้ย่อมหมายถึง ชีวิตสัตว์ต่างๆด้วย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากพังพอนไม่ได้มีอยู่แต่ในประเทศไทย ดังนั้นในบางประเทศซึ่งมีจำนวนพังพอนมากกว่าประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้า ทำให้มีการถ่ายภาพการต่อสู้อันดุเดือดเหล่านั้นไว้ ทำให้เราได้เห็น ได้ชม ซึ่งแม้จะไม่ได้เห็นสถานการณ์จริงด้วยตาของเราเอง แต่ก็นับว่ายังคงมีความน่าทึ่ง น่าฉงน ในความสามารถและความเร็วของพังพอน

คลิป พังพอนปะทะงูเห่า